Poszukiwanie ukrywających się dłużników.

„Simplex” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w której strukturze wewnętrznej prowadzi działalność biuro detektywistyczne wprowadza w miesiącu kwietniu 2012 nową usługę polegającą na poszukiwaniu ukrywających się przed wierzycielami dłużników. Zlecenia dotyczyć mogą osób, które mają wymagalne, bezsporne zobowiązania wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych lub innych dokumentów w których dłużnicy potwierdzają istnienie zobowiązań.
Wielokrotnie zdarza się, że komornicy sądowi udzielają informacji, iż dłużnik pod wskazanym adresem nie jest zameldowany lub jest zameldowany, ale nie przebywa. Tego rodzaju sytuacje najczęściej uniemożliwiają prowadzenie skutecznej egzekucji. Komornicy sądowi z oczywistych powodów nie poszukują miejsca przebywania dłużników.
W celu zawarcia umowy wierzyciel jest zobowiązany zawrzeć umowę o usługę detektywistyczną. Spółka na portalu www.biznes-simplex.pl publikuje wykaz osób będących dłużnikami, którzy są poszukiwani.
Procedura ta jest zgodna z Ustawą o usługach detektywistycznych i Ustawą o ochronie danych osobowych.Zarząd
Simplex Sp. z o.o.

« powrót