Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Egzekucja z emerytury.

Wcale nie rzadkie są sytuacje gdy nasz dłużnik, który uprzednio prowadził działalność gospodarczą jest całkowicie niewypłacalny i jedynym uchwytnym majątkiem jest otrzymywana przez niego emerytura. Przy okazji warto pamiętać, że cierpliwy wierzyciel przerywając czynność sądową bieg przedawnienia może doczekać momentu gdy jego niewypłacalnemu dłużnikowi będzie przysługiwała emerytura.
Zakres dozwolonych potrąceń z emerytury regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ze świadczeń pieniężnych określonych w tej ustawie podlegają potrąceniu sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych. Potrącenia te na mocy art. 140 ust.1 pkt.1 ustawy mogą być dokonywane do wysokości 60 % świadczenia emerytalnego. Wysokość ta ustalana jest od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku gdy egzekwowane są świadczenia inne niż alimentacyjne, zgodnie z art. 140 ust.1 pkt. 3 wskazanej powyżej ustawy potrącenie wyniesie maksymalnie 25% świadczenia. Nawet gdy nastąpi zbieg potrąceń sum egzekwowanych z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne potrącenia te nie mogą przekroczyć łącznie 25% świadczenia gdyż ma zastosowanie art. 140 ust. 1 pkt. 3 ustawy.Redakcja
e – wierzytelności

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top