Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Opłaty sądowe w postępowaniu uproszczonym.

W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobierana jest od pozwu opłata stała. Pozew w postępowaniu uproszczonym musi być wniesiony wyłącznie na urzędowym formularzu, dostępnym w biurach podawczych sądów, w urzędach gmin, na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
Na wysokość wnoszonej opłaty wpływ ma wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu umowy. Opłaty te wynoszą:
- do 2.000,00 zł - 30,00 zł,
- ponad 2.000,00 zł do 5.000,00 zł - 100,00 zł,
- ponad 5.000,00 do 7.500,00 – 250,00 zł,
- ponad 7.500,00 – 300,00 zł.
Opłatę należy uiścić przy wniesieniu pozwu do Sądu. Jeżeli opłata nie zostanie zapłacona, Sąd wezwie stronę pod rygorem zwrotu pozwu do jej opłacenia w terminie tygodniowym.
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Sądu – lista rachunków jest dostępna na stronie www.ms.gov.pl, lub zapłacić ją w kasie Sądu, a dowód wniesienia opłaty dołączyć do pozwu.
Poniżej wymienione roszczenia objęte są obowiązkiem użycia formularza:
1. Roszczenie wynikające z umowy jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 10.000,00 zł.
2. Roszczenie wynikające z rękojmi, gwarancji jakości, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10.000,00 zł.
3. O zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę a także opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
Pamiętać należy, iż wypełniając formularz „P” (pozew) i „WD” (wnioski dowodowe) o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
- Nie należy zostawiać żadnych pól niewypełnionych lub niezakreślonych.
- Jeżeli brakuje miejsca na uzasadnienie, należy dołączyć zwykłą kartkę z pozostałą częścią, która nie zmieściła się na formularzu.
- Jeżeli dowodów jest więcej, niż miejsc na formularzu „P”, należy dołączyć tyle formularzy „WD”, ile jest potrzebnych, żeby wymienić wszystkie dowody.

Magdalena Delikat
Prokurent „Simplex” Sp. z o.o.

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top