Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Nowelizacja k.p.c. z dnia 16.09.2011 r. - likwidacja prawa odrębnego w sprawach gospodarczych.

Zmiana k.p.c., obowiązująca od kilku tygodni znosi odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, nie oznacza to jednak zniesienia wydziałów gospodarczych w sądach rejonowych i sądach okręgowych. Powierza się sądom rejonowym i sądom okręgowym rozpoznawanie spraw gospodarczych w odrębnie utworzonych jednostkach organizacyjnych (sądy gospodarcze).
Wprowadzona zmiana oznacza jedynie, że sprawy gospodarcze będą rozpoznawane według ogólnych reguł obowiązujących w procesie, z zastrzeżeniem, że przez wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych i okręgowych.
Nastąpiła również zmiana definicji „sprawy gospodarczej”, polegająca na tym, iż zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez któregokolwiek z przedsiębiorców nie powoduje, że dana sprawa przestaje być sprawą gospodarczą.
Jednocześnie wprowadzona nowelizacja doprecyzowuje, że sprawami gospodarczymi są sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie, które, gdyby było rozpoznawane przez sąd należałoby do właściwości sądów gospodarczych, a także o ustalenie, że orzeczenie sądu lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie podlega uznaniu.
Poprzednio obowiązywała utrwalona w orzecznictwie zasada, zgodnie, z którą zaprzestanie przez stronę prowadzenia działalności gospodarczej przed wniesieniem pozwu, sprawiało, że sprawa traciła charakter gospodarczy. Sytuacja taka powodowała wiele niejasności i nakładała na sąd gospodarczy dodatkowy obowiązek badania, czy sprawa nie powinna być przekazana sądowi cywilnemu. Przedłużało to jednocześnie postępowanie.


Prezes Zarządu
Roman Chojnacki

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top