Detektywistyka gospodarcza – dochodzenie trudnych długów.

We wszystkich kontaktach biznesowych niezbędne jest posiadanie jak największej wiedzy o dłużniku. Znacznie ułatwia to późniejsze kontakty, w tym, o ile zaistnieje taka konieczność, dochodzenie należności. Wielokrotnie podkreślaliśmy już, że skierowanie sprawy do komornika w celu prowadzenia egzekucji wymaga podania nie tylko dokładnych danych dłużnika, ale również wskazania sposobów egzekucji, krótko mówiąc majątku dłużnika. I tu zaczynają się problemy. Mało który wierzyciel ma wiedzę, do jakiego majątku dłużnika skierować egzekucję, gdyż po prostu go nie zna.
Problem jest tym większy, gdy następuje umorzenie egzekucji jako bezskutecznej, gdyż komornik nie odnalazł żadnego majątku. Prawdą jest, iż niewiele zrobił, gdyż poza zestawem standardowych pytań i pobraniem opłaty za poszukiwanie majątku tak naprawdę, to niczego nie szukał.
Problem tym bardziej jest skomplikowany, gdy mamy do czynienia z dłużnikiem obytym w obowiązujących procedurach, który ma wiedzę jak przebiega typowa egzekucja.
Zachowania są w tych przypadkach typowe, zaczyna się od nieodbierania telefonów, uciekania przed wierzycielem, zmianą miejsca zamieszkania, nierzadkie są też ponawiające się obietnice, a to pożyczki od rodziny, a to niedługo otrzymanego kredytu. Żadna z tych deklaracji nie przekłada się na zwiększenie wiedzy wierzyciela o majątku dłużnika.
„Simplex” Sp. z o.o. mająca w swojej strukturze biuro detektywistyczne skutecznie wspiera prowadzenie windykacji, w szczególności wobec dłużników trudnych pracą detektywów.
Nie tylko zresztą umorzone egzekucje stanowią przedmiot zainteresowania specjalistów, detektywistyka gospodarcza rozumiana szeroko jako zdobywanie wszelkiej wiedzy o dłużniku mogącej mieć wpływ na skuteczność wyegzekwowania pieniędzy dla wierzyciela ma również zastosowanie w przypadku dochodzenia należności od członków zarządów spółek kapitałowych, w szczególności w przypadku spółek nie prowadzących działalności, a jedynie wykreślonych z rejestru, podmiotów będących w likwidacji lub w upadłości (ciągnące się latami postępowania upadłościowe), dłużników bez meldunku, dłużników nie przebywających w miejscu zamieszkania pomimo posiadanego meldunku i innych tego rodzaju przypadkach.
Jedynie zdobycie wystarczająco bogatej wiedzy o dłużniku, majątku, powiązaniach towarzyskich, prowadzonych przedsięwzięciach gospodarczych - nierzadko na członków najbliższej rodziny może stworzyć warunki do realnej egzekucji. Usługi detektywistyki gospodarczej nie należą do szczególnie tanich, jednak w wielu przypadkach pozwalają zdobyć takie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio powodują wywiązanie się dłużnika z zobowiązania. Oferta biura detektywistycznego skierowana jest do wierzycieli zdeterminowanych do odzyskania swoich pieniędzy, którzy nie zgadzają się na to, aby dłużnik pozostawał bezkarny.


Redakcja e-wierzytelności

« powrót