Serdecznie witamy

„Simplex” Sp. z o.o. świadczy usługi windykacyjne na terenie RP i w wybranych krajach europejskich. Windykacja wspierana jest przez usługi Kancelarii Prawnej, Wywiadowni Gospodarczej, Biura Detektywistycznego, Kancelarii Doradcy Podatkowego. Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. Przyjmujemy zlecenia od firm i osób fizycznych. Gwarantujemy indywidualne rozwiązania, wysoką efektywność, poszanowanie stanu prawnego i zasad współżycia społecznego. Działamy profesjonalnie i skutecznie, przy zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa i poufności danych.

Prowadzimy windykację wierzytelności na każdym etapie ich powstania, bez względu na wysokość roszczeń, termin powstania, skalę trudności. Nie istnieją dla nas wierzytelności beznadziejne, prowadzimy postępowania w sprawach nieskutecznie windyko- wanych, umorzonych, monitorujemy i aktywnie wspieramy postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników.

Wszystkie procedury oparte są na opracowanym przez spółkę „know – how”, zapewniającym odrębną diagnozę każdej z prowadzonych spraw i najwyższą staranność w ich prowadzeniu. Wykorzystujemy niestandardowe podejście do rozwiązania problemów oraz wszystkie możliwości wynikające z doświadczeń nabytych od 2002 roku.

Oferta windykacyjna łączy w sobie szereg procedur i wyraźnie odróżnia się od oferty innych firm windykacyjnych, nastawionych na windykację prostych wierzytelności lub standardowych usług kancelarii prawnych, które nie są zdeterminowane w wyegzekwowaniu należności od dłużników. Nie pobieramy żadnych zaliczek i opłat wstępnych, a nasze wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja od odzyskanych należności.

Dbając o rzetelności udzielanych wierzycielom informacji zawsze informujemy o faktycznym stanie sprawy i możliwych sposobach wyegzekwowania należności, w tym o konieczności poniesienia niezbędnych wydatków, które staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum, w odróżnieniu jednak do innych podmiotów nie wprowadzamy wierzycieli w błąd twierdząc, że windykacja nic nie kosztuje, gdyż zaangażowanie finansowe jest niezbędne. Firmy przedstawiające sprawy inaczej wprowadzają wierzycieli w sposób świadomy w błąd – windykacja zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków, prowizja liczona od odzyskanych na rzecz wierzycieli należności stanowi wynagrodzenie za wiedzę, pomysł i znalezienie sposobu na wyegzekwowanie należności. Zlecając nam sprawy prosimy pamiętać, iż odzyskanie pieniędzy wymaga szczególnych umiejętności.

Nota prawna
Zgodnie z Ustawą "O ochronie praw autorskich i praw pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994 roku zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, miejscu i formie materiałów, logo, znaków graficznych, aplikacji, wzorów dokumentów, z wyłączeniem miejsc, które są wyraźnie zaznaczone, bez pisemnej zgody Sp. z o.o. "Simplex". Wszelkie teksty, materiały, opracowania są chronione z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych. Zastrzeżenie nie dotyczy kopii stron prezentowanych w publicznie dostępnych bazach, systemach katalogowych, indeksujących, wyszukujących pod warunkiem ich bezpłatnego używania.