Informacje dla dłużników

Każdemu dłużnikowi proponujemy pozasądowe rozwiązanie problemu istniejącego zadłużenia. Plan spłaty dostosowany jest z jednej strony do możliwości finansowych dłużnika, z drugiej jednak uwzględnia interes wierzyciela, co oznacza, że wysokość rat winna być adekwatna do kwoty zadłużenia i daty wymagalności.

Od dłużników oczekujemy współpracy w rozwiązaniu problemu i nawiązania kontaktu po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty każdorazowo wskazuje podstawę prawną istniejącej wierzytelności, wierzyciela oraz aktualną kwotę zadłużenia, na którą składa się należność główna, odsetki, koszty postępowania sądowego. Jedyną właściwą drogą zmierzającą do rozwiązania istniejącego problemu jest niezwłoczne nawiązanie kontaktu z „Simplex” Sp. z o.o., przestrzegamy przed ukrywaniem się, wynajdywaniem różnego rodzaju przeszkód, unikaniem kontaktu. Należy przyjąć do wiadomości, że nie istnieją dla nas wierzytelności beznadziejne, odtwarzamy historię ich powstania oraz badamy aktualny i przeszły stan majątkowy dłużnika. W procesie dochodzenia należności wykorzystujemy wszelkie dostępne procedury prawne, a sprawy aktualnie bezskuteczne są przez nas ponawiane. Zawarcie ugody w wielu wypadkach umożliwia zmniejszenie kwoty zadłużenia poprzez odstąpienie od dochodzenia odsetek lub ich części oraz rezygnację z egzekwowania poniesionych przez wierzyciela kosztów lub ich części.