Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Informacje dla dłużników

Każdemu dłużnikowi proponujemy pozasądowe rozwiązanie problemu istniejącego zadłużenia. Plan spłaty dostosowany jest z jednej strony do możliwości finansowych dłużnika, z drugiej jednak uwzględnia interes wierzyciela, co oznacza, że wysokość rat winna być adekwatna do kwoty zadłużenia i daty wymagalności.

Od dłużników oczekujemy współpracy w rozwiązaniu problemu i nawiązania kontaktu po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty każdorazowo wskazuje podstawę prawną istniejącej wierzytelności, wierzyciela oraz aktualną kwotę zadłużenia, na którą składa się należność główna, odsetki, koszty postępowania sądowego. Jedyną właściwą drogą zmierzającą do rozwiązania istniejącego problemu jest niezwłoczne nawiązanie kontaktu z „Simplex” Sp. z o.o., przestrzegamy przed ukrywaniem się, wynajdywaniem różnego rodzaju przeszkód, unikaniem kontaktu. Należy przyjąć do wiadomości, że nie istnieją dla nas wierzytelności beznadziejne, odtwarzamy historię ich powstania oraz badamy aktualny i przeszły stan majątkowy dłużnika. W procesie dochodzenia należności wykorzystujemy wszelkie dostępne procedury prawne, a sprawy aktualnie bezskuteczne są przez nas ponawiane. Zawarcie ugody w wielu wypadkach umożliwia zmniejszenie kwoty zadłużenia poprzez odstąpienie od dochodzenia odsetek lub ich części oraz rezygnację z egzekwowania poniesionych przez wierzyciela kosztów lub ich części.

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top