Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Szkolenia

Realizujemy wymienione poniżej programy szkoleniowe. Zajęcia, w zależności od wybranej opcji odbywają się w cyklu jedno lub dwudniowym. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do pracowników działów windykacji, sprzedaży, księgowości, właścicieli małych i średnich firm. W każdym z realizowanych tematów głównych nacisk kładziony jest na elementy praktyczne z szerokim omówieniem przykładów.

Tematy szkoleń

 1. Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym. Rodzaje zabezpieczeń:
  1. zabezpieczenia osobiste,
   • poręczenie,
   • weksel, deklaracja wekslowa,
   • przystąpienie do długu,
   • przejęcie długu,
   • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art 777 kpc,
  2. zabezpieczenia rzeczowe
   • hipoteka,
   • zastaw,
   • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
   • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
   • kaucja,
   • przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
 2. Wierzytelności w firmie.
 3. Reguły negocjacji windykacyjnych.
  1. alarmujące zachowania dłużnika,
  2. "sprężyna windykacyjna", etapy działań windykacyjnych,
  3. rozmowa z dłużnikiem, wymówki,
  4. negocjacje telefoniczne, monity pisemne,
  5. uniki dłużników,
  6. ugoda z dłużnikiem,
  7. błędy w negocjacjach z dłużnikiem.
 1. Sytuacja prawna wierzyciela i dłużnika w Polsce.
  • sytuacja wierzyciela i przepisy ją regulujące,
  • sytuacja dłużnika i przepisy ją regulujące,
  • pułapki prawne dotyczące wierzyciela.
 2. Zabezpieczenie wierzytelności. Standardy organizacyjne.
  • informacje o kontrahencie, zakres, źródła, metody,
  • prawne zabezpieczenia należności,
 3. Odzyskiwanie należności na drodze prawnej.
  • postępowanie,
  • postępowanie zwykłe nakazowe,
  • ugoda pozasądowa,
  • ugoda sądowa,
 4. Egzekucja komornicza, praktyczne sposoby prowadzenia postępowania.
 5. Zasady negocjacji z dłużnikiem.
  1. wymówki dłużników,
  2. korespondencja, monity telefoniczne, "drabina windykacyjna", błędy w negocjacjach.
 6. Obrót wierzytelnościami. Sprzedaż.
  1. rynek usług windykacyjnych, firmy windykacyjne,
  2. przelewy wierzytelności pieniężnych (cesje) konsekwencje, wartość wierzytelności.
 1. Ocena wiarygodności dłużnika, instytucje wspierające dochodzenie należności.
  • źródła informacji majątkowej - publiczne, niepubliczne,
  • rynek usług windykacyjnych, firmy windykacyjne.
 2. Sprzedaż w kredycie kupieckim. Zabezpieczenie zapłaty.
  • rodzaje zabezpieczeń,
  • umowa.
 3. Odzyskiwanie należności na drodze prawnej. Postępowanie sądowe.
 4. Postępowanie egzekucyjne.
 5. Dochodzenie należności w sytuacji upadłości podmiotu.
 6. Sytuacje szczególne - przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego.
 1. Czynność wierzyciela przed skierowaniem wniosku do postępowania egzekucyjnego - co i gdzie sprawdzić.
 2. Wniosek egzekucyjny, jak napisać, co powinien zawierać, wzór wniosku.
 3. Postępowanie egzekucyjne - na co zwrócić uwagę, pułapki.
  1. egzekucja z ruchomości,
  2. egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  3. egzekucja z rachunków bankowych,
  4. egzekucja z innych wierzytelności i praw majątkowych,
  5. egzekucja z nieruchomości.
 4. Podział sum uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego.
 5. Wyjawienie majątku.
 6. Dochodzenie należności od podmiotów w postępowaniu upadłościowym.

Szkolenia prowadzone są bez zbędnych wykładów teoretycznych, opierają się o wieloletnie doświadczenie, szkolimy na wzorach obowiązujących dokumentów, autentycznej korespondencji dłużników, wierzycieli, firm, sądów, komorników sądowych. Każde szkolenie prowadzone jest w oparciu o "studium przypadku".

W szczególności zachęcamy do skorzystania z usługi audytu bezpieczeństwa sprzedaży (więcej...), umożliwia to prowadzenie szkolenia na konkretnych przypadkach danego przedsiębiorstwa.

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top