TABELA OPŁAT I PROWIZJI


Pakiet Standard Pakiet Mała Firma Pakiet Standard+ Pakiet MAX* Pakiet Specjalny

Windykacja należności krajowych / prowizja (faktury / weksle)
Przedawnienie zapłaty 0 do 3 miesięcy 6 % 6 % 5 % 4 % nie dotyczy
Przedawnienie zapłaty3 do 6 miesięcy 10 % 10 % 8 % 6 % nie dotyczy
Przedawnienie zapłaty6 do 12 miesięcy 15 % 15 % 10 % 8 % nie dotyczy
Przedawnienie zapłaty powyżej 12 miesięcy 20 % 20 % 18 % 15 % nie dotyczy

Inne wierzytelności / prowizja (umowy, ugody przedsądowe, ugody sądowe, akty notarialne, kary umowne)
Przedawnienie zapłaty0 do 12 miesięcy 20 % 20 % 18 % 12 % nie dotyczy
Przedawnienie zapłaty powyżej 12 miesięcy 25 % 25 % 20 % 15 % nie dotyczy

Inne wierzytelności / prowizja
Wyroki sądowe / nakazy zapłat 20 % 20 % 15 % 12 % nie dotyczy
Wyroki sądowe, nakazy zapłat po umorzeniach komorniczych 50 % 50 % 35 % 20 % 30 % / 50 %**
Odsetki 30 % 30 % 25 % 20 % 50 %

Usługi wywiadowni gospodarczej
Wywiad gospodarczy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie bezpłatnie
Śledztwo gospodarcze wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie bezpłatnie
Raport handlowy podstawowy 60,00 / 40,00 zł netto 40,00 zł netto bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Wywiad środowiskowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie bezpłatnie
Raport handlowy rozszerzony 100,00 / 80,00 zł netto 80,00 zł netto wg odrębnej umowy bezpłatnie bezpłatnie

Sprawdzenie danych dłużnika w Biurach Informacji Gospodarczej
W bazach biur informacji gospodarczych bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Monitoring internetu, prasy bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Giełdy wierzytelności bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Komornicy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Inne firmy windykacyjne wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Ujawnienie danych dłużnika
W bazach biur informacji gospodarczych 60,00 zł netto 40,00 zł netto bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Giełdy wierzytelności bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Portal gospodarczy www.dlugifirm.pl
Sprawdzenie kontrahenta bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Zamieszczenie oferty sprzedaży dłużnika z zawiadomieniem go smsem i mailem bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Baza danych Krajowego Rejestru Sądowego / Głównego Urzędu Statystycznego
Sprawdzenie danych firmy bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Sprawdzenie osób 60,00 zł netto 60,00 zł netto bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Monitoring zmian bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Elektroniczny odpis KRS 30,00 zł netto 30,00 zł netto bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Baza danych Ksiąg Wieczystych
Ustalenie numeru księgi wieczystej 60,00 zł netto 40,00 zł netto bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Elektroniczny odpis księgi wieczystej bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

Pozostałe opłaty
Miesięcznik e-wierzytelności bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
Pieczęć prewencyjna bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie nie dotyczy
Kancelaria Prawna on-line wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie bezpłatnie
Kancelaria Doradztwa Podatkowego on-line wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie nie dotyczy
Monitoring zapłat wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie nie dotyczy
Audyt bezpieczeństwa wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy wg odrębnej umowy bezpłatnie nie dotyczy
Procedura specjalna (zajęcie rachunków we wszystkich centralach banków w Polsce) koszt 60 przesyłek pocztowych za potwierdzeniem odbioru koszt 60 przesyłek pocztowych za potwierdzeniem odbioru koszt 60 przesyłek pocztowych za potwierdzeniem odbioru koszt 60 przesyłek pocztowych za potwierdzeniem odbioru koszt 60 przesyłek pocztowych za potwierdzeniem odbioru***


* opłata stała za pakiet wg odrębnych ustaleń

** prowizja 50% - wszystkie koszty postępowania ponosi „Simplex” Sp. z o.o. (nie mniej niż 10 podmiotów zleconych do windykacji), prowizja 30% zleceniodawca ponosi koszty opłat sądowych, skarbowych, administracyjnych, na wezwanie organów egzekucyjnych

*** za zgodą wierzyciela

  • w każdym przypadku zleceniodawca wnosi opłatę skarbową od udzielonych pełnomocnictw (17,00 zł od jednego pełnomocnictwa),

  • istnieje możliwość podpisania odrębnych umów na poszczególne produkty lub zlecenia wybranych czynności (monitoring zapłat, procedura specjalna, usługi wywiadowni gospodarczej, usługi detektywistyczne).