Wywiad gospodarczy

RAPORTY GOSPODARCZE

Raporty gospodarcze to profesjonalne narzędzie wspomagające procesy decyzyjne zwiększające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz źródło informacji o partnerach handlowych, przydatne bez względu na etap współpracy. Zakres informacji jest mniejszy niż w przypadku przeprowadzenia detektywistycznego wywiadu gospodarczego, jednak są one w pełni wystarczające dla podejmowania bieżących decyzji biznesowych.

Raporty gospodarcze nie mogą być traktowane, jako rekomendacja udzielana podmiotowi, którego dotyczą, stanowią jednak niezawodne źródło wiedzy gospodarczej.

Dane zawarte w raportach umożliwiają weryfikację partnerów biznesowych poprzez pryzmat wyników finansowych analizę zadłużenia, skłonności do regulowania zobowiązań, zdarzeń prawnych dotyczących badanego podmiotu.

Korzyści:
● minimalizowanie ryzyka handlowego ● selekcja nierzetelnych partnerów handlowych ● pełniejsza kontrola rynku i zdarzeń prawnych ● ograniczenie ryzyka nietrafnych decyzji

 

Raport gospodarczy podstawowy - zakres:

● dane rejestrowe ● struktura własności ● powiązania kapitałowe ● skład zarządu ● skład rady nadzorczej ● powiązania osobowe ● bilans ● rachunek zysków i strat ● aktywa ● pasywa ● historia kapitału ● wspólnicy ● obecność podmiotu w rejestrach długów ● aktywa ● pasywa ● ogólna ocena ●

Koszty usługi:
● raporty zlecane pojedynczo: 60,00 zł netto, termin realizacji - 1 dzień 
● dla podmiotów mających podpisaną umowę na świadczenie usług windykacyjnych w godzinach 8:00 – 18:00 – trzy godziny, cena 40,00 zł netto

Raport gospodarczy rozszerzony - zakres:

● dane rejestrowe ● struktura własności ● powiązania kapitałowe ● skład zarządu ● skład rady nadzorczej ● powiązania osobowe ● bilans ● rachunek zysków i strat ● aktywa ● pasywa ● historia kapitału ● wspólnicy ● obecność podmiotu w rejestrach długów ● obecność osób zarządzających w rejestrach długów ● pełne dane finansowe ● struktura kapitału ● informacja o zarządzie ● dane meldunkowe członków zarządu ● majątek członków zarządu ● powiązania osobowe członków zarządu (funkcje w innych spółkach) ● powiązania kapitałowe członków zarządu (udziały w innych spółkach) ● opinie branżowe o podmiocie ● opinie branżowe o członkach zarządu ● szczegółowa ocena ●

Koszty usługi:
● raporty zlecane pojedynczo: 100,00 zł netto, termin realizacji - 3 dni,
● dla podmiotów mających podpisaną umowę na świadczenie usług windykacyjnych w godzinach 8:00 – 18:00 – 2 dni, cena 80,00 zł nettoPliki do pobrania (format PDF):

1. Zamówienie raportu podstawowego. Pobierz .PDF
2. Zamówienie raportu rozszerzonego. Pobierz .PDF
3. Zamówienie wywiadu gospodarczego. Pobierz .PDF


» WYWIAD GOSPODARCZY

» KONTRWYWIAD GOSPODARCZY