KONTRWYWIAD GOSPODARCZY

Kontrwywiad gospodarczy stanowi skuteczne narzędzie ochrony przewagi konkurencyjnej. Treścią tak pojętej definicji jest wykonanie szeregu czynności określających wszelkie zagrożenia ciążące nad przedsiębiorstwem wynikające z stosowanych technologii, specyfiki działalności, innych uniwersalnych uwarunkowań ważnych dla konkretnego przedsiębiorcy.
Analiza zagrożeń dotyczy szeroko pojętych standardów bezpieczeństwa we wszystkich zakresach prowadzonej działalności gospodarczej, co w końcowym efekcie przekłada się na sukces marketingowy oferowanych produktów lub usług.

ZAKRES KONTRWYWIADU GOSPODARCZEGO

  • weryfikacja dostępu podmiotów zewnętrznych do informacji o przedsiębiorstwie, członkach zarządu, kadrze kierowniczej
  • ujawnienie bezprawnego wykorzystywania znaków firmowych, certyfikatów, atestów
  • monitoring medialny środowiska zewnętrznego firmy (zdarzenia mające znaczenie dla pozycji gospodarczej podmiotu)
  • wdrożenie procedur uniemożliwiających zbieranie informacji
  • opracowanie standardów eliminujących możliwość działania wywiadu gospodarczego, windykatorów
  • monitoring środowiska wewnętrznego (informacje związane z lojalnością pracowników, przestrzegania standardów przez kadrę kierowniczą i osoby funkcyjne)
  • utajnienie tożsamości prywatnej kadry zarządzającej, beneficjentów prowadzonej działalności
  • ograniczenie ewentualnych egzekucji komorniczych
  • zabezpieczanie majątku członków zarządu, przedsiębiorstwa
  • monitoring medialny środowiska zewnętrznego firmy

Istotnym elementem czynności wywiadu gospodarczego jest praca detektywów gospodarczych wyspecjalizowanych w prowadzeniu ustaleń dotyczących szeroko pojętego obrotu gospodarczego. Wsparcie detektywistyką gospodarczą jest niezbędne do kompleksowego przeprowadzenia wywiadu o badanym podmiocie.

» Detektywistyka gospodarcza

Koszt usługi: cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu zleconych czynności.