Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Uruchomiona usługa przesłania i wykonania zlecenia doradztwa podatkowego świadczona jest wyłącznie przez osoby posiadające tytuł doradcy podatkowego.

Oferta:

 • pełna obsługa w zakresie doradztwa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, dochodów nieujawnionych, zdarzeń przeszłych - zaszłości, innych spraw skomplikowanych i trudnych
 • zagadnienia zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej od rejestracji firmy do jej likwidacji
 • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień, rozliczeń innych niż podatki - należności publicznoprawne, ubezpieczenia, składki ZUS
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego
 • konsultacje, porady i opinie prawne: zobowiązania podatkowe, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, postępowanie podatkowe

Zasady korzystania z usługi:

 • pomoc prawna udzielana jest wyłącznie przez profesjonalistów
 • cana usługi podawana jest przed wykonaniem zlecenia
 • nie wymagamy od zleceniodawców podawania danych osobowych
 • pomoc prawna udzielana jest w sposób wszechstronny i wyczerpujący
 • dostarczenie pomocy prawnej - opinię / poradę prawną / pismo procesowe przesyłamy na adres mailowy, z którego złożono zamówienie
 • zamówienie realizowane jest niezwłocznie po zrealizowaniu zapłaty (standardowy termin wynosi od 24 h do 3 dni)
 • zleceniodawca ma możliwość zadania pytań dodatkowych po otrzymaniu opinii / porady prawnej
 • analiza pytań i ich wycena jest bezpłatna - informacja o cenie zostaje przekazana niezwłocznie

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną

Wszelkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie nie są ofertą handlową i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (art. 71 kc). Wycena usługi następuje w oparciu o zapytanie wysłane w postaci elektronicznej i dopiero ta okoliczność wiąże zleceniobiorcę. Korzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu.