Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Weksel in blanco.

Stosowany do niedawna, jako weksel in blanco urzędowy blankiet wekslowy, jak również samodzielnie sporządzane druki weksli in blanco łącznie ze sporządzoną umową wekslową nie zabezpieczają wystawcy przed wypełnieniem weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem.
Wekslem in blanco nazywamy weksel, któremu w momencie wystawienia (podpisania) brak jest, co najmniej jednego z ustawowych elementów (najczęściej: oznacza remitenta, kwoty, daty płatności). Elementy te powinny być uzupełnione przez posiadacza weksla przed przedstawieniem do zapłaty.
W powszechnej opinii (głównie przedsiębiorców) istnieje przekonanie, że weksel in blanco jest wygodną i bezpieczną formą zabezpieczania należności.
Podpisanie weksla i brak jednoznacznej w swej treści deklaracji wekslowej, która powinna nie tylko określać zobowiązanie, ale również i sposób wypełnienia weksla może w konsekwencji okazać się bardzo niebezpieczne dla wystawcy. Nie będzie on miał możliwości udowodnienia przed sądem, że weksel został wystawiony na sumę wyższą niż powinien. Jedynym zabezpieczeniem wystawcy weksla jest precyzyjnie sporządzona umowa wekslowa (nieprawidłowo nazywana deklaracją wekslową).
Prawidłowo wystawiony weksel w momencie podpisania powinien zawierać dane:

- data wystawienia (może być ona wpisana),
- miejsce wystawienia,
- oznaczenie remitenta,
- zastrzeżenie „nie na zlecenie” (uniemożliwia to dokonanie indosu),
- oznaczenie symbolu waluty.

Weksel może zawierać informacje, iż została sporządzona do niego umowa wekslowa.
Przykładowa umowa może mieć treść:

W dniu 01.06.2012 r. Jan Brzechwa podpisuje i składa na ręce remitenta Przedsiębiorstwa ABC Sp. z o.o. reprezentowanego przez Juliana Tuwima weksel in blanco.
Może być on wypełniony jedynie do dnia 31.12.2012 r. na kwotę nie większą niż 5.000,00 zł wyłącznie w przypadku, gdy wystawca weksla nie zapłacił ABC Sp. z o.o. do tego dnia należności za sprzedany towar, zgodnie z fakturami wystawionymi po dniu 01.06.2012 r. Zapłata faktur lub zapłata sumy wekslowej oznacza obowiązek zwrotu weksla wystawcy.
Wystawiony weksel posiada następujące cechy:

- miejsce wystawienia,
- data wystawienia,
- oznaczenie remitenta,
- klauzulę „nie na zlecenie”,
- brak klauzuli „bez protestu”,
- symbol waluty,
- zapis o istnieniu umowy wekslowej.

ABC Sp. z o.o. wyraża zgodę na powyższe warunki.

Taki sposób sporządzenia umowy wekslowej gwarantuje wystawcy weksla bezpieczeństwo i w sposób precyzyjny określa sytuację, gdy weksel może zostać użyty.


Redakcja e-wierzytelności

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top