Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Firmanstwo – osoba trzecia prowadzi firmę dłużnika.

Wcale nie tak rzadko zdarzają się sytuacje, że dłużnik nie płaci swoich zobowiązań, co więcej w ogóle nie ma takiego zamiaru, a jednak powodzi mu się całkiem dobrze i prowadzi pełną parą faktyczną działalność gospodarczą, tylko że nie pod swoim nazwiskiem. Formalnie taka firma jest zarejestrowana, płaci podatki i z formalnego punktu widzenia trudno mieć do niej jakieś zastrzeżenia.
Jednakże wierzyciel dochodzący bezskutecznie należności od dłużnika, szczególnie w przypadkach trudnych, gdy dłużnik ukrywa majątek i po prostu postanowił nie płacić powinien pamiętać, że ukrywanie własnej działalności gospodarczej pod cudzym nazwiskiem lub firmą jest sprzeczne z obowiązującym prawem.
Jednakże z punktu widzenia prawa podatkowego należy pamiętać, że naruszanie przepisów ma miejsce wtedy, gdy ukrywanie się pod cudzym szyldem jest wykorzystywane do uchylania się od płacenia podatków.
Art. 55 § 1 kodeksu karnoskarbowego wyraźnie stanowi, że podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub ukrycia rzeczywistych rozmiarów tej działalności posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie - podlega karze. Przewidziane sankcje to grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie kary łącznie.
Przepis ten jednak wyraźnie wskazuje, że celem tej działalności musi być uszczuplenie podatkowe. Przepis ten nie dotyczy samego faktu, że ktoś, kto nie może prowadzić działalności gospodarczej, gdyż do majątku lub dochodów z niej uzyskiwanych skierowano by egzekucję, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko osoby, która faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, ale również wszystkich tych, którzy pomagają w prowadzeniu tego rodzaju działalności.
Zgodnie z art. 18 § 3 kodeksu karnego za pomocnictwo odpowiada ten, kto swoim zachowaniem ułatwia popełnienie czynu zabronionego lub ten, który wbrew prawu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Inaczej mówiąc na odpowiedzialność, ale już karną naraża się ten, kto pomaga w popełnieniu przestępstwa skarbowego.
Osoba taka jest zagrożona również sankcją podatkową, gdyż zgodnie z art. 113 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik za zgodą innej osoby posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności.
Powyższe przepisy mogą być w niektórych sytuacjach wykorzystywane przez wierzycieli prowadzących egzekucję przeciwko dłużnikom, o których wiadomo, że prowadzą działalność gospodarczą pod cudzym nazwiskiem lub firmą. Ustalenie takiego stanu faktycznego, ale i jego udokumentowanie nie jest łatwym, jednak czasami warto poświęcić czas i środki, a następnie przeprowadzić odpowiednią rozmowę z dłużnikiem lub osobą, która firmuje jego działalność.
„Simplex” Sp. z o.o. w procesie windykacji należności wykorzystuje powyższe możliwości, wsparte są one ze względów oczywistych czynnościami detektywistycznymi.

Roman Chojnacki
Prezes Zarządu
„Simplex” Sp. z o.o.

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top