Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Wzmianka o egzekucji w księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 924 § 1 k.p.c. jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do zapłaty komornik przesyła do właściwego sądu prowadzącego księgi wieczyste wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów.
Wynika z tego, co do tej pory było różnie interpretowane przez komorników, że komornik samodzielnie składa wniosek, ale działa na rzecz wierzyciela. Wprawdzie przepis, o którym mowa istnieje już od dawna, ale praktyka komorników a również sądów była różna. Zdarzało się tak, że wnioski komornika były przez sądy oddalane. W takiej sytuacji komornicy przesyłali wierzycielom formularze do wypełnienia, opłacenia i odesłania zwrotnie, a następnie dopiero przesyłali je do sądu. Wszyscy w takiej sytuacji tracili czas. Jednocześnie od 2003 r. istnieje orzeczenie Sądu Najwyższego, który jednoznacznie stwierdził, że komornik jest legitymowany do złożenia w interesie i na rzecz wierzyciela wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Obowiązująca od 3 maja 2012 r. nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła dodatkowe zamieszanie, gdyż w art. 924 dodano § 2 z którego treści wynika, iż w przypadku umorzenia egzekucji komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów.
Użycie słowa „składa” w § 2 nie jest jednoznaczne z wykonaniem czynności złożenia wniosku. W dalszym ciągu sądy mogą nie przyjmować wniosków o wpis wzmianki złożony przez komornika w interesie i na rzecz wierzyciela, gdyż w dalszym ciągu będą oczekiwać na doręczenie im wniosku podpisanego przez wierzyciela. Jest to wprawdzie niezwykle uciążliwe, ale wierzycielowi nie pozostaje nic innego jak dowiedzieć się, jaką praktykę stosuje sąd, do którego wnioski mają być składane.
W tym przypadku w procesie ułatwiania życia wierzycielom ustawodawca wprowadził kolejną komplikację, która nie miałaby miejsca, gdyby precyzyjnie sformułowano art. 924 k.p.c.


Roman Chojnacki
Prezes Zarządu
„Simplex” Sp. z o.o.

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top