Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Utrata tytułu wykonawczego.

Wierzyciel po zakończeniu sprawy sądowej dysponuje jednym tytułem wykonawczym, np. nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tylko oryginał upoważnia do prowadzenia egzekucji i bez takiego dokumentu komornik nie podejmie żadnych czynności. Praktyka wskazuje jednak, że tytuły wykonawcze giną, zostają przypadkowo zniszczone, utracone na skutek zdarzeń losowych. Odtworzenie utraconego tytułu wykonawczego jest możliwe, jednak wyłącznie w takim przypadku, gdy został on zagubiony lub zniszczony wbrew woli wierzyciela lub niezależnie od niej. Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.
Do sytuacji, o których mowa powyżej można zaliczyć również przypadkowe jego zniszczenie (w niszczarce dokumentów lub podarcie).
Należy pamiętać, że Sąd nie wyda kolejnego tytułu wykonawczego w sytuacji, gdy nie wiadomo gdzie znajduje się oryginał. Dlatego niezmiernie ważne jest dopilnowanie obiegu tego dokumentu, a zdarza się i to nierzadko, że np. komornicy po wydaniu postanowienia o umorzeniu egzekucji nie zwracają oryginału wierzycielowi.
W przypadku, gdy spełnione są warunki odtworzenia tytułu wykonawczego należy złożyć do sądu, który wydał pierwotny tytuł wykonawczy wniosek o jego ponowne wydanie. W każdym przypadku sądem właściwym jest ten, który wydał pierwotny tytuł wykonawczy.
Postępowanie sądowe ogranicza się jedynie do badania przez sąd faktu utraty tytułu wykonawczego, badania czy dokument ten został rzeczywiście trwale utracony wbrew woli wierzyciela. Celowe jest więc załączenie do wniosku dowodów potwierdzających taki stan rzeczy. W przypadku wskazania świadków, którzy potwierdzą np. zniszczenie dokumentu w niszczarce dokumentów trzeba liczyć się z tym, że Sąd wezwie świadków na posiedzenie.
Złożenie wniosku o wydanie kolejnego tytułu zamiast utraconego musi być dokładnie przemyślane, szczególnie co do dowodów potwierdzających okoliczności jego trwałej utraty. Nie może być co do takiego stanu rzeczy żadnych wątpliwości.
W żadnym przypadku podstawą złożenia wniosku nie może być sytuacja, że oryginał tytułu wykonawczego po prostu zaginął i nie wiadomo, gdzie się się on znajduje.

Redakcja e-wierzytelności

« powrót

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top