Internetowa Giełda Długów – www.dlugi.info.

Przedsiębiorcy uzyskali unikalne narzędzie, wspomagające proces odzyskiwania należności w postaci Internetowej Giełdy Długów (www.dlugi.info) stanowiącej nowatorskie przedsięwzięcie biznesowe.
Dlugi.info są publiczną platformą ogłoszeń zawierających informacje o możliwości sprzedaży/zakupu wierzytelności bądź innych długów zamieszczanych w celu ich sprzedaży przez zarejestrowanych na portalu użytkowników. Platforma służy elektronicznej wymianie informacji o wierzytelnościach komercyjnych pomiędzy przedsiębiorcami oferującymi i poszukującymi wierzytelności, a również stanowi poważne źródło wiedzy o nierzetelnych kontrahentach.
„Simplex” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku od stycznia 2012 roku współtworzy platformę.
Przedsiębiorca otrzymuje narzędzie umożliwiające samodzielne umieszczanie wierzytelności na Internetowej Giełdzie Długów oraz ich usuwanie. Giełda nie pobiera za te czynności żadnych opłat, jednocześnie udostępnia każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania: monitoring wierzytelności wg różnych kryteriów, zapewnienie sprawnego kontaktu z oferentami wierzytelności, wysokie pozycjonowanie zamieszczanych wierzytelności w wyszukiwarkach internetowych, samodzielne zarządzanie zgłoszonymi wierzytelnościami.
Upublicznianie informacji identyfikujących wierzytelności, w tym danych dłużnika jest zgodne z obowiązującym na obszarze RP stanem prawnym, w tym ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawie o ochronie danych osobowych.
Ustawa o ochronie danych osobowych nie zabrania przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby fizycznej, której dotyczą jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu, a za taki cel uznaje się m. in. ogłoszenia publiczne w celu sprzedaży wierzytelności.
Aktywne przedsięwzięcia marketingowe zapewniają skuteczne promowanie giełdy, a tym samym systematycznie zwiększają ilość przedsiębiorców korzystających z platformy.


Redakcja e–wierzytelności.

« powrót