Detektywistyka gospodarcza

– usługi detektywistyczne stanowią skuteczne narzędzie wspierające wszystkie czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sprzedaży, windykacją należności. Specjaliści naszego biura opierając się na wieloletnim doświadczeniu prowadzą skomplikowane śledztwa gospodarcze, ustalają powiązania kapitałowe i osobowe, wykonują szereg czynności wymagających znajomości rachunkowości, prawa, ekonomii, zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Są to umiejętności unikatowe.

 • Nieuczciwa konkurencja, ochrona marki – usługa polega na zbieraniu i dokumentowaniu informacji o bezprawnym ujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzaniu do obrotu wyrobów nieoryginalnych, podrabianiu marki i znaków towarowych, rozpowszechnianiu nierzetelnych i nieuczciwych informacji o przedsiębiorstwie.
   
 • Oszustwa ubezpieczeniowe i kredytowe – usługa polega na zbieraniu i dokumentowaniu informacji o faktycznym przebiegu zdarzeń, prawdziwości danych przekazywanych w dokumentach finansowych, sprawdzaniu oświadczeń i wskazanego stanu majątku.
   
 • Zakaz konkurencji wobec aktualnych i byłych pracowników - usługa polega na zbieraniu i dokumentowaniu informacji o postępowaniu naruszającym interes przedsiębiorstwa przez pracowników aktualnie zatrudnionych, wykonywaniu działalności konkurencyjnej, w tym przez byłych pracowników, wykorzystywaniu wiedzy o przedsiębiorstwie przez byłych pracowników.
   
 • Sprawy pracownicze - usługa polega na zbieraniu i dokumentowaniu informacji o legalności i zasadności zwolnień lekarskich, jakości pracy i wywiązywania się z obowiązków przez pracowników niebędących pod bezpośrednim nadzorem pracodawców bądź osób funkcyjnych.
   
 • Zbieranie dowodów do spraw sądowych - usługa polega na zbieraniu i dokumentowaniu informacji wspomagających ewentualny proces sądowy, analizę dokumentów, weryfikację zeznań, zdobywanie dowodów mających znaczenie dla powodzenia sprawy.
   
 • Zespół czynności inicjujących i wspomagających proces karny będący efektem zaistnienia przestępstwa gospodarczego, identyfikacja oraz zbieranie dowodów procesowych na potrzeby procesu karnego oraz dowodów pozaprocesowych na potrzeby wewnętrzne, zbieranie materiału dowodowego dla policji, prokuratury i sądu, zabezpieczenie dowodów przestępstwa, prowadzenie ekspertyz kryminalistycznych, monitorowanie czynności organów ścigania.
   
 • Badanie legalności pochodzenia środków pieniężnych wykorzystywanych przy realizacji umowy.
   
 • Wykrywanie sprawców przestępstw dokonywanych na szkodę firmy, ustalanie mechanizmów sprawczych przestępstw.
   
 • Ekspertyzy kryminalistyczne – badanie autentyczności dokumentów, wariograficzne, daktyloskopijne, mechanoskopijne, zgodności genotypu.
   
 • Gromadzenie dowodów na potrzeby zewnętrzne oraz własne firmy na podstawie obserwacji osób i zdarzeń, analizy dokumentów, wywiadów, czynności potwierdzających alibi, wywodu logicznego.
   
 • Prowadzenie ustaleń majątkowych, ustalanie stanów prawnych nieruchomości, faktycznego majątku spółki, weryfikacja zdolności płatniczej i składanych deklaracji ze stanem faktycznym, poszukiwanie ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i wierzycielami członków zarządów spółek prawa handlowego, osób odpowiedzialnych za reprezentację podmiotów gospodarczych.
   
 • Sprzeniewierzenie aktywów w jakiejkolwiek formie, w tym środków pieniężnych, tajemnic handlowych, nadużycia dotyczące zamówień, kradzież tajemnic handlowych.
   
 • Manipulacje księgowe lub finansowe, przekłamania w sprawozdaniach, raportach, bieżących dokumentach księgowych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
   
 • Analiza kontrahentów i systemu dostaw, weryfikacja dostawców.