Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Oferta dla instytucji

Produkt przeznaczony dla instytucji finansowych – pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, spółdzielni mieszkaniowych, operatorów różnego rodzaju mediów, niepublicznego szkolnictwa.

Prowadząc od wielu lat czynności windykacyjne współpracujemy również z podmiotami z sektora usług finansowych i podobnych. W tym czasie zdobyliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na zbudowanie oferty umożliwiającej przede wszystkim dochodzenie wierzytelności trudnych (więcej, tu kliknięcie i przekierowanie na stronę wierzytelności trudne), wspieranie działów windykacji w dokonywaniu ustaleń majątkowych (więcej, tu kliknięcie i przekierowanie na stronę biuro detektywistyczne), budowanie profesjonalnych procedur prowadzenia czynności windykacyjnych, które w wielu przypadkach są bardzo standardowe (więcej, tu kliknięcie i przekierowanie na stronę wywiad gospodarczy).

Na zlecenie wykonujemy również jednostkowe zlecenia poszukiwania dłużników i ich majątku, dokumentujemy aktualną sytuację zawodową, rodzinną, finansową osób zobowiązanych, Wszystkie prowadzone czynności mają wsparcie kancelarii prawnej, nie przyjmujemy zleceń, w których nie mamy inicjatywy i jesteśmy ograniczeni decyzjami zleceniodawcy. Współpracujemy z wybranymi komornikami sądowymi, którzy nie zgłaszają zastrzeżeń do faktu, iż w procesie windykacji należności spełniają rolę służebną wobec wierzyciela – wnioskodawcy. Nie współpracujemy z komornikami, którzy stwarzają problemy w realizacji wniosków egzekucyjnych, a filozofia prowadzenia windykacji polega na tym, iż nasza kancelaria prowadzi analizę sprawy, dokonuje ustaleń, opracowuje koncepcję prowadzenia windykacji / egzekucji i monitoruje wykonanie wniosków przez komornika.

Oferta współpracy dla banków w zakresie zarządzania wierzytelnościami i windykacji.

 • brak zaliczek i opłat wstępnych
 • prowizja tylko w przypadku skutecznej windykacji
 • współpraca tylko z najlepszymi komornikami
 • kredytujemy wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
 • wsparcie windykacji przez biuro detektywistyczne
 • bezpłatna pieczęć prewencyjna
 • nowatorskie i niestandardowe procedury
 • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów smsem i mailem
 • dostęp do baz danych biur informacji gospodarczej: KRD S.A., Info Monitor S.A., Erif BIG, Informacja Kredytowa, baza danych Związku Banków Polskich

Nie ma powodu, by strona, która zaufała drugiej ponosiła za to karę polegającą na nieotrzymaniu zapłaty. Nierzetelni dłużnicy potrafią przyczynić się do poważnych problemów każdego podmiotu. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu windykacji wskazuje, iż nie ma przedsiębiorstwa, którego problem braku zapłaty by nie dotyczył.

Etapy windykacji

 • Standardowe czynności windykacyjne – etap polubowny, podejmowane są w nim próby porozumienia z dłużnikiem oraz wdrożone procedury zbierania informacji o dłużniku, trwa on zazwyczaj trzydzieści dni od dnia przyjęcia przez nas zlecenia.
 • W przypadku braku efektu negocjacji sprawa zapłaty kierowana jest na drogę postępowania sądowego, w którym wierzyciela reprezentują prawnicy naszej kancelarii prawnej. Uzupełniane są informacje o dłużniku.
 • Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwia wszczęcie etapu egzekucji, który prowadzony jest w oparciu o sprawdzonych i rzetelnych komorników, czynności te są na bieżąco monitorowane.

Koszt usługi według cennika dla Pakietu Standard (inne wierzytelności, więcej...).

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top