Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Oferta dla osób fizycznych

Dochodzimy należności wynikających z umów cywilnych (pożyczki, najem, dzierżawa, inne przypadki).

Najczęstsze zlecenia dotyczą różnego rodzaju umów pożyczek, zawartych zarówno w formie pisemnej lub ustnej.

Obserwujemy wiele przykładów pożyczek zawieranych pomiędzy znajomymi, które nie są nie tylko niewłaściwie zabezpieczone, ale sama forma udzielenia pożyczki jest tak niejednoznaczna, że nie zawsze z czynności wynika, jakie były intencje stron – np. przelewy bankowe bez jakiegokolwiek opisu.

Sytuacje tego rodzaju nie stanowią jednak dla nas przeszkody, aby podjąć próbę dochodzenia tego rodzaju należności. W każdej jednak sprawie musi istnieć materialny dowód udzielenia pożyczki – nie zajmujemy się sprawami, w których jedynym dowodem są zeznania świadków.

Typowe sprawy to również niezapłacone należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, w wielu przypadkach bez zawartych pisemnych umów najmu lub sporządzonych w sposób nieprofesjonalny. Skutecznie ustalamy miejsca pobytu byłych najemców, którzy niejednokrotnie opuszczają lokale bez uprzedzenia i zamiaru zapłaty zaległych zobowiązań. Każda sprawa poprzedzona jest analizą posiadanej przez zleceniodawcę dokumentacji.

Zasady ogólne

  • brak zaliczek i opłat wstępnych
  • prowizja tylko w przypadku skutecznej windykacji
  • kredytujemy wynagrodzenie prawnika z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
  • w koniecznych przypadkach wsparcia udziela biuro detektywistyczne
  • sprawdzamy dłużnika we wszystkich bazach biur informacji gospodarczej
  • monitorujemy dłużnika w prasie i Internecie

Koszt usługi: według cennika dla pakietu Standard (inne wierzytelności, więcej, tu kliknięcie i przekierowanie na stronę Cennik), w każdym przypadku minimalizujemy koszty ponoszone przez zleceniodawcę
więcej...

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top