Oferta dla osób fizycznych

Dochodzimy należności wynikających z umów cywilnych (pożyczki, najem, dzierżawa, inne przypadki).

Najczęstsze zlecenia dotyczą różnego rodzaju umów pożyczek, zawartych zarówno w formie pisemnej lub ustnej.

Obserwujemy wiele przykładów pożyczek zawieranych pomiędzy znajomymi, które nie są nie tylko niewłaściwie zabezpieczone, ale sama forma udzielenia pożyczki jest tak niejednoznaczna, że nie zawsze z czynności wynika, jakie były intencje stron – np. przelewy bankowe bez jakiegokolwiek opisu.

Sytuacje tego rodzaju nie stanowią jednak dla nas przeszkody, aby podjąć próbę dochodzenia tego rodzaju należności. W każdej jednak sprawie musi istnieć materialny dowód udzielenia pożyczki – nie zajmujemy się sprawami, w których jedynym dowodem są zeznania świadków.

Typowe sprawy to również niezapłacone należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, w wielu przypadkach bez zawartych pisemnych umów najmu lub sporządzonych w sposób nieprofesjonalny. Skutecznie ustalamy miejsca pobytu byłych najemców, którzy niejednokrotnie opuszczają lokale bez uprzedzenia i zamiaru zapłaty zaległych zobowiązań. Każda sprawa poprzedzona jest analizą posiadanej przez zleceniodawcę dokumentacji.

Zasady ogólne

  • brak zaliczek i opłat wstępnych
  • prowizja tylko w przypadku skutecznej windykacji
  • kredytujemy wynagrodzenie prawnika z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
  • w koniecznych przypadkach wsparcia udziela biuro detektywistyczne
  • sprawdzamy dłużnika we wszystkich bazach biur informacji gospodarczej
  • monitorujemy dłużnika w prasie i Internecie

Koszt usługi: według cennika dla pakietu Standard (inne wierzytelności, więcej, tu kliknięcie i przekierowanie na stronę Cennik), w każdym przypadku minimalizujemy koszty ponoszone przez zleceniodawcę
więcej...