Oferta dla syndyków / likwidatorów

Produkt jest kompleksową propozycją wsparcia postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.

Poza tą ofertą „Simplex” Sp. z o.o. zakupuje wierzytelności z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych – cesja bezwarunkowa. Spółka ponosi wszystkie koszty związane z zakupem wierzytelności (opłaty notarialne, podatkowe). Oferty prosimy przesyłać na adres simplex@biznes-simplex.pl.

Cel i uczestnicy

Program skierowany jest do wszystkich organów wykonawczych postępowania upadłościowego i naprawczego a jego konstrukcja jest zgodna z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 28 lutego 2003 "Prawo upadłościowe i naprawcze".

Program oferuje realne wsparcie i kompleksową usługę i stanowi unikalną na rynku ofertę wsparcia organów wykonawczych postępowania upadłościowego i naprawczego.

Struktura ogólna

Zabezpieczenie majątku Likwidacja masy upadłości
 • dokumentacji tradycyjnej
 • dokumentacji elektronicznej
 • majątku ruchomego
 • majątku nieruchomego
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części
 • sprzedaż przedsiębiorstwa w całości
 • sprzedaż ruchomości i nieruchomości
 • likwidacja wierzytelności i praw majątkowych

Struktura wykonawcza

Zabezpieczenie majątku Likwidacja masy upadłości
 • Magazyn depozytowy dokumentacji
 • Usługi informatyczne
 • Usługi wideo i fotograficzne
 • Magazyn depozytowy ruchomości
 • Usługi dozoru i ochrony
 • Usługi biegłych rzeczoznawców
 • Organizacja przetargów
 • Organizacja sprzedaży z "wolnej ręki"
 • Likwidacja wierzytelności
 • Likwidacja praw majątkowych
 • Usługi Księgowe
 • Usługi archiwizacji

Struktura szczegółowa

Magazyn depozytowy dokumentacji - przechowywanie, porządkowanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

Usługi informatyczne - kopiowanie, formatowanie, archiwizowanie zawartości dysków, sporządzanie wydruków, demontaż sprzętu informatycznego, depozyt sprzętu.

Usługi wideo i fotograficzne - zdjęcia, filmowanie, dokumentowanie cyfrowe elementów majątku.

Magazyn depozytowy ruchomości - fizyczne przechowywanie ruchomości, identyfikacja maszyn, urządzeń, pojazdów.

Usługi biegłych rzeczoznawców - opis i oszacowanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, opis i oszacowanie ruchomości i nieruchomości.

Organizacja przetargów i sprzedaży z wolnej ręki – czynności zgodne z właściwymi przepisami k.c.

Likwidacja wierzytelności - bezpłatna kompleksowa obsługa prawna (postępowanie sądowe i egzekucyjne), dochodzenie należności w trybie polubownym, sądowym (egzekucyjnym), monitoring egzekucji komorniczej, usługi: Giełda Wierzytelności, Wywiadownia Gospodarcza, Kancelaria Prawna

Likwidacja praw majątkowych - obrót udziałami spółek prawa handlowego, usługi organizacja sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych, praw własności intelektualnej, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, praw pokrewnych.

Usługi księgowe - pełen zakres usług, monitoring problemów księgowych i podatkowych, usługi: Kancelaria Doradcy Podatkowego, Kancelaria Biegłego Rewidenta

Usługi archiwizacyjne - porządkowanie, opisywanie, wydzielanie, ewidencjonowanie, przechowywanie dokumentacji.