Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Oferta dla syndyków / likwidatorów

Produkt jest kompleksową propozycją wsparcia postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.

Poza tą ofertą „Simplex” Sp. z o.o. zakupuje wierzytelności z postępowań upadłościowych i likwidacyjnych – cesja bezwarunkowa. Spółka ponosi wszystkie koszty związane z zakupem wierzytelności (opłaty notarialne, podatkowe). Oferty prosimy przesyłać na adres simplex@biznes-simplex.pl.

Cel i uczestnicy

Program skierowany jest do wszystkich organów wykonawczych postępowania upadłościowego i naprawczego a jego konstrukcja jest zgodna z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 28 lutego 2003 "Prawo upadłościowe i naprawcze".

Program oferuje realne wsparcie i kompleksową usługę i stanowi unikalną na rynku ofertę wsparcia organów wykonawczych postępowania upadłościowego i naprawczego.

Struktura ogólna

Zabezpieczenie majątku
 • dokumentacji tradycyjnej
 • dokumentacji elektronicznej
 • majątku ruchomego
 • majątku nieruchomego
Likwidacja masy upadłości
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części
 • sprzedaż przedsiębiorstwa w całości
 • sprzedaż ruchomości i nieruchomości
 • likwidacja wierzytelności i praw majątkowych

Struktura wykonawcza

Zabezpieczenie majątku
 • Magazyn depozytowy dokumentacji
 • Usługi informatyczne
 • Usługi wideo i fotograficzne
 • Magazyn depozytowy ruchomości
 • Usługi dozoru i ochrony
Likwidacja masy upadłości
 • Usługi biegłych rzeczoznawców
 • Organizacja przetargów
 • Organizacja sprzedaży z "wolnej ręki"
 • Likwidacja wierzytelności
 • Likwidacja praw majątkowych
 • Usługi Księgowe
 • Usługi archiwizacji

Struktura szczegółowa

Magazyn depozytowy dokumentacji - przechowywanie, porządkowanie, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

Usługi informatyczne - kopiowanie, formatowanie, archiwizowanie zawartości dysków, sporządzanie wydruków, demontaż sprzętu informatycznego, depozyt sprzętu.

Usługi wideo i fotograficzne - zdjęcia, filmowanie, dokumentowanie cyfrowe elementów majątku.

Magazyn depozytowy ruchomości - fizyczne przechowywanie ruchomości, identyfikacja maszyn, urządzeń, pojazdów.

Usługi biegłych rzeczoznawców - opis i oszacowanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, opis i oszacowanie ruchomości i nieruchomości.

Organizacja przetargów i sprzedaży z wolnej ręki – czynności zgodne z właściwymi przepisami k.c.

Likwidacja wierzytelności - bezpłatna kompleksowa obsługa prawna (postępowanie sądowe i egzekucyjne), dochodzenie należności w trybie polubownym, sądowym (egzekucyjnym), monitoring egzekucji komorniczej, usługi: Giełda Wierzytelności, Wywiadownia Gospodarcza, Kancelaria Prawna

Likwidacja praw majątkowych - obrót udziałami spółek prawa handlowego, usługi organizacja sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych, praw własności intelektualnej, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, praw pokrewnych.

Usługi księgowe - pełen zakres usług, monitoring problemów księgowych i podatkowych, usługi: Kancelaria Doradcy Podatkowego, Kancelaria Biegłego Rewidenta

Usługi archiwizacyjne - porządkowanie, opisywanie, wydzielanie, ewidencjonowanie, przechowywanie dokumentacji.

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top