Pakiety windykacyjne

Pakiet Standard
usługi windykacyjne
procedury służące dochodzeniu należności wynikających z niezapłaconych faktur z uwzględnieniem etapu przedsądowego, sądowego oraz egzekucji, pojedynczych wierzytelności z innych tytułów
Rodzaj umowy – umowa o świadczenie usług windykacyjnych (pojedyncza wierzytelność lub dowolna ilość wierzytelności)

~ bez abonamentu
Pakiet Mała Firma
usługi windykacyjne
usługi prawne
procedury służące dochodzeniu należności wynikających z niezapłaconych faktur, pojedynczych wierzytelności z innych tytułów z  elementami obsługi prawnej Rodzaj umowy – umowa o świadczenie usług windykacyjnych (pojedyncza wierzytelność lub dowolna ilość wierzytelności), elementy usług prawnych.

~ abonament 100 zł + VAT
Pakiet Standard+
usługi windykacyjne
usługi prawne
procedury służące dochodzeniu należności wynikających z niezapłaconych faktur z uwzględnieniem wszystkich etapów postępowania, dochodzenie należności w sprawach uprzednio umorzonych, czynności prewencyjne
Rodzaj umowy – umowa o świadczenie usług windykacyjnych (pojedyncza wierzytelność lub dowolna ilość wierzytelności) z elementami ustaleń majątkowych o dłużniku, prewencji, procedura specjalna (dochodzenie należności trudnych).

~ abonament 500 zł + VAT
Pakiet MAX
usługi windykacyjne
usługi prawne
procedury służące dochodzeniu należności wynikających z niezapłaconych faktur z uwzględnieniem wszystkich etapów postępowania, dochodzenie należności w sprawach uprzednio umorzonych, czynności prewencyjne, monitoring zapłat, dostęp do bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
Rodzaj umowy – umowa o świadczenie usług windykacyjnych (pojedyncza wierzytelność lub dowolna ilość wierzytelności) z elementami ustaleń majątkowych o dłużniku, prewencji, procedura specjalna (dochodzenie należności trudnych).

~ abonament 1000 zł + VAT
Pakiet Specjalny
usługi windykacyjne
procedura służąca dochodzeniu tych należności, których nie udało się wyegzekwować komornikom sądowym lub innym firmom windykacyjnym, w jej ramach dochodzone są również zobowiązania spółek prawa handlowego, które nie prowadzą już działalności, zobowiązania zgłoszone do postępowań upadłościowych, należności źle udokumentowane
Rodzaj umowy – umowa o świadczenie usług windykacyjnych (pojedynczy tytuł wykonawczy lub dowolna ilość tytułów wykonawczych) z elementami ustaleń majątkowych o dłużniku, prewencji, zajęcie rachunków bankowych – wszystkie centrale banków w Polsce, czynności detektywistyczne.

~ bez abonamentu