Zawartość pakietów windykacyjnych


Pakiet Standard Pakiet Mała Firma Pakiet Standard+ Pakiet MAX Pakiet Specjalny
Windykacja należności krajowych- etap polubowny
- postępowanie sądowe
- egzekucja
- czynności operacyjne w siedzibie / miejscu zamieszkania
Sprawdzenie danych dłużnika- w bazach biur informacji gospodarczej
- monitoring internetu, prasy

- giełdy wierzytelności
- komornicy

- inne firmy windykacyjne

Ujawnienie danych dłużnika- w bazach biur informacji gospodarczej- giełdy wierzytelności
Usługa portalu gospodarczegowww.dlugifirm.pl
Dostęp do bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego
Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych
Usługa Wywiadowni gospodarczej- wywiad gospodarczy


- śledztwo gospodarcze


- raport handlowy podstawowy

- wywiad środowiskowy


- raport handlowy rozszerzony


Miesięcznik e-wierzytelności
Procedura specjalna- zajęcie rachunków bankowych dłużnika we wszystkich bankach w PolscePieczęć prewencyjna

Usługi kancelarii prawnej
Usługi on-line kancelarii prawnej

Monitoring zapłatAudyt bezpieczeństwa sprzedażyUsługa biura detektywistycznego


Usługi on-line kancelarii podatkowej
  • Zakres czynności w ramach pakietu specjalnego podany dla zlecenia windykacji z 50% stawką prowizji liczoną od realnie wyegzekwowanych należności.
  • Czynności objęte pakietem mogą zostać zlecone na podstawie odrębnych umów.